Bảng giá

Tên sản phẩm Ngày hết hạn Liên kết
Máy tách phân Pulse Mini 30/11/2030 Liên kết
Máy tách phân inox 30/09/2030 Liên kết
Máy tách ép phân Việt nam 23/10/2026 Liên kết
Men vi sinh ủ phân chuồng 01/12/2030 Liên kết
Hộp số giảm tốc STM itlaly 01/12/2030 Liên kết
Bơm trục ngang đầu rời Italy 01/12/2030 Liên kết
Hoá chất lọc khí H2S trong biogas 01/12/2030 Liên kết
Bộ lọc khí biogas cho máy phát điện 01/12/2030 Liên kết
Máy hút chân không 01/12/2030 Liên kết
Máy vo viên phân hữu cơ 01/12/2030 Liên kết
Máy đùn phân chuồng 01/12/2030 Liên kết
Bơm chìm cánh cắt 01/12/2030 Liên kết
Động cơ khuấy đặt chìm Inox316 chống ăn mòn 01/12/2030 Liên kết
Máy khuấy chìm 01/12/2030 Liên kết
Máy phát điện biogas nhập khẩu 01/12/2030 Liên kết
Biến tần chuyển đổi 1 pha 220V sang 3 pha 380V 01/12/2030 Liên kết
Máy ép phân nhập khẩu 01/12/2030 Liên kết
Máy phân tách rắn lỏng 19/01/2038 Liên kết
Máy bơm hút bùn sâu 01/12/2030 Liên kết
Bộ chuyển đổi điện 1 pha 202V sang 3pha 380V 23/01/2020 Liên kết